0(0)

Στοιχεία του τελλουρολογικού τροχού – Τα πρώτα βήματα της ανάλυσης θέματος/ components of the tellurologic wheel – first steps of interpretation

  • Course level: Intermediate

Course Prerequisite(s)

Description

Η ανάλυση ενός τελλουρολογικού θέματος μας επιτρέπει να κατανοήσουμε σημαντικά φαινόμενα της ζωής μας και να ανοιχτούμε προς αυτά.

THE INTERPRETATION OF A TELLUROLOGIC CHART ALLOWS US TO UNDERSTAND AND OPEN OURSELVES TOWARDS PHENOMENA OR DATES IMPORTANT IN OUR LIVES.

Σε αυτό το εργαστήριο θα φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας σε σχέση με τα στοιχεία του τελλουρολογικού τροχού και θα κάνουμε τα πρώτα βήματα της ανάλυσης θέματος. Θα αναλυθεί η ημερομηνία 21/06/2021, θερινό ηλιοστάσιο.

IN THIS COURSE WE WILL REFRESH OUR KNOWLEDGE ON THE  TELLUROLOGIC COMPONENTS AND WE WILL MAKE THE FIRST STEPS ON THE INTERPRETATION.

What Will I Learn?

  • BASIC COMPONENTS OF THE TELLUROLOGIC WHEEL, PRACTICE ON CALCULATIONS OF THE ELIPSES AND A GUIDELINE OF A BASIC INTERPRETATION

About the instructor

0 (0 ratings)

2 Courses

11 students

20.00

Go to Top